Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Leasing

Leasing

Leasing pojazdów
Chcesz kupi? nowy lub u?ywany samochód lub inny ?rodek transportu, który usprawni jej dzia?anie?

Leasing komputerów i sprz?tu biurowego
Chcesz sfinansowa? zakup nowych komputerów lub innego wyposa?enia biurowego? Leasing Biuromania pomo?e zrealizowa? te potrzeby.

Leasing maszyn i urz?dze?
Planujesz zakup nowych lub u?ywanych maszyn i urz?dze? dla swojej Firmy? Chcesz zmodernizowa? lub rozbudowa? swoj? firm??

Leasing dla lekarzy i lekarzy weterynarii

Oferta dedykowana. Szukasz najlepszego sposobu na sfinansowanie sprz?tu medycznego, komputera lub samochodu?

Leasing nieruchomo?ci

Je?eli planujesz zakup lub kupi?e? nieruchomo?? na potrzeby prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej, budujesz lub wybudowa?e? tak? nieruchomo??, a teraz szukasz ?ród?a finansowania lub refinansowania poniesionych nak?adów - leasing nieruchomo?ci jest dla Ciebie idealnym rozwi?zaniem!

Hi-Tech Leasing
To unikalna oferta finansowania zaawansowanych technologicznie ?rodków trwa?ych o du?ej warto?ci takich, jak sprz?t komputerowy, telekomunikacyjny,  audiowizualny i  medyczny.

Eko-Leasing

Umo?liwia kompleksowe finansowanie elektrowni wiatrowych. To unikatowy produkt stanowi?cym odpowied? Finea Leasing na rosn?c? popularno?? odnawialnych ?róde? energii.

Dowiedz si? wi?cej - zadzwo? do nas pod numer (95) 718 60 37 - lub po prostu odwied? nasz? placówk? na ulicy Reja 5/2 (ko?o starej policji) - nasz pracownik odpowie Ci na wszystkie pytania.