Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenia OC

Ubezpieczenie OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych jest ubezpieczeniem obowi?zkowym. Jego warunki reguluje Ustawa o Ubezpieczeniu Obowi?zkowym, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpiecze? Komunikacyjnych z dnia 22.05.2003 r. Jest ono wa?ne, bo zabezpiecza nas przed skutkami wyp?aty czasami bardzo wysokich odszkodowa? osobom poszkodowanym przez nas podczas wypadku drogowego.

Dlaczego warto sie u nas ubezpieczy?:
1. Stworzyli?my ubezpieczenie proste i tanie
2. Dopasowujemy ubezpieczenie do ka?dego Klienta indywidualnie
3. Stosujemy wyj?tkowy system zni?ek
4. Chronimy Ci? na wysokie sumy ubezpieczenia:
  • w przypadku szkód na osobie - 1.500.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s? obj?te ubezpieczeniem bez wzgl?du na liczb? poszkodowanych
  • w przypadku szkód w mieniu - 300.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki s? obj?te ubezpieczeniem bez wzgl?du na liczb? poszkodowanych
5. Gwarantujemy 24-godzinny serwis w przypadku szkody
6. Dysponujemy najlepszym na rynku systemem likwidacji szkód

Je?li równocze?nie ubezpieczysz swój dom lub mieszkanie obni?ymy cen? ubezpieczenia samochodu, nawet o 10%!

Zielona karta
Ubezpieczenie Zielona Karta chroni posiadacza lub kieruj?cego pojazdem przed finansowymi konsekwencjami szkód wyrz?dzonych osobom trzecim poza granicami Polski, na terytorium pa?stw wymienionych w dokumencie ubezpieczenia. Zielona Karta jest wymagana na terenie 12 pa?stw: Albanii, Bia?orusi, Bo?ni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mo?dawii, Serbii i Czarnogóry, Tunezji, Turcji, Ukrainy.


Bezp?atnie znajdziemy dla Ciebie najlepsze OC - po prostu zadzwo? do nas pod numer (95) 718 60 37 lub odwied? nas na ulicy Reja 5/2 (ko?o starej policji)
Nasz pracownik po krótkiej rozmowie przedstawi Ci kilka najbardziej optymalnych rozwi?za? dla Twojego konkretnego, indywidualnego przypadu - to nic nie kosztuje - sam zdecydujesz, czy nasza oferta jest dla Ciebie odpowiednia!