Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Autocasco

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie Autocasco jest ubezpieczeniem dobrowolnym i chroni pojazdy okre?lone w umowie w przypadku np.: zderzenia si? pojazdów, zderzenia si? pojazdu z osobami, zwierz?tami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, po?aru, wybuchu, zatopienia, nag?ego dzia?ania czynnika termicznego lub chemicznego pochodz?cego z zewn?trz pojazdu, kradzie?y pojazdu lub jego cz??ci.

Nasza ofertya AC jest bardzo elastyczna, dopasujemy j? do indywidualnych potrzeb ka?dego klienta poprzez wybór odpowiednich opcji np.:
     - serwisowy wariant rozliczania szkód
     - brak konsumpcji sumy ubezpieczenia
     - utrzymanie sumy ubezpieczenia dla pojazdów nowych
     - dodatkowe obni?enie sk?adki poprzez wprowadzenie udzia?u w?asnego

SZYBKI KALKULATOR AC - KLIKNIJ TUTAJ I SPRAWD? CZY MO?E BY? TANIEJProponujemy klientom dwa warianty Autocasco:
- maxi casco - to pe?na ochrona pojazdu w przypadku powstania w nim szkody cz??ciowej lub ca?kowitej (czyli w przypadku kradzie?y pojazdu, jego ca?kowitego zniszczenia lub takiego uszkodzenia, którego orientacyjny koszt naprawy przekracza 70% warto?ci rynkowej pojazdu z dnia szkody) Cena tego ubezpieczenia zaczyna si? ju? od 447 z?*
   
- mini casco - to ochrona pojazdu za niewielk? cen? w przypadku powstania w nim szkody ca?kowitej lub kradzie?y. Cena tego ubezpieczenia zaczyna si? ju? od 104z?* rocznie!


Bezp?atnie znajdziemy dla Ciebie najlepsze AC - po prostu zadzwo? do nas pod numer (95) 718 60 37 lub odwied? nas na ulicy Reja 5/2 (ko?o starej policji). Nasz pracownik po krótkiej rozmowie przedstawi Ci kilka najbardziej optymalnych rozwi?za? dla Twojego konkretnego, indywidualnego przypadu - to nic nie kosztuje - sam zdecydujesz, czy nasza oferta jest dla Ciebie odpowiednia!