Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Promocyjna oferta kredytów konsolidacyjnych - Zim? nie martw sie ratami

Zima zbli?a si? wielkimi krokami,na dworze jest ju? coraz ch?odniej, dni robi? si? krótkie - lada dzie? za oknem ujrzymy ?nieg. To nieciekawa perspektywa, zw?aszcza dla osób, które musz? sp?aca? kilka kredytów - do wydatków zwi?zanych z ratami, dojd? jeszcze niema?e pieni?dze zwi?zane z t? por? roku. Dla takich osób przygotowali?my specjal? oferte na kredyty konsolidacyjne.

 
Czym jest w ogóle kredyt konsolidacyjny ? Jest to kredyt, którym mo?na sp?aci? ju? zaci?gni?te zobowi?zania oraz, w razie potrzeby, dobra? dodatkow? gotówk?. Dzi?ki temu, kilka rat zast?puje jedna - ni?sza. Przyk?adowo, je?eli mamy zaci?gni?te 4 kredyty - na ??czn? sum? rat 1500z? miesi?cznie - kredytem konsolidacyjnym sp?acamy wszystkie 4 kredyty - zamykamy je - i pozostaje nam tylko jeden kredyt - z jedn? rat?, która przyk?adowo b?dzie wynosi? 1100z?. Pozwoli to odetchn??, przeznaczy? pieni?dze na co? innego. Szczegó?owe informacj? znajduj? si? w zak?adce - Kredyty / Kredyty konsolidacyjne.

Je?eli m?cz? Ci? wysokie raty - przyjd? do nas lub zadzwo?. Bez ?adnych zobowi?za? porównamy dla Ciebie ró?ne oferty - wspólnie znajdziemy najlepsze rozwi?zanie. Nasz pracownik przedstawi Ci ró?ne propozycj?, wyja?ni wszystkie probelmatyczne kwestie - sam zdecydujesz czy skorzysta? z naszej oferty. I pami?taj - nie bierzemy prowizji od klientów - to banki p?ac? nam za nasz? prac?. Oferty jakie przedstawiamy s? identyczne jak bezpo?rednio w poszczególnych placówkach banków - dlatego nie warto jest biega? od banku do banku i szuka? pomocy. U nas wszystko znajdziesz w jednym miescu - dodatkowo z mi?ej i spokojnej atmosferze, spokojnie b?dziesz móg? uzyska? wszystkie potrzebne informacje i pomoc.

Czekamy na Ciebie od poniedzia?ku do pi?tku od 9.00 do 17.00, a je?eli co? ci? nurtuje - zadzwo? do nas 95 718 60 37 - nasz pracownik z przyjemno?ci? odpowiena wszystkie Twoje pytania.

Finea - doradztwo finansowe na najwy?szym poziomie!