Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Promocja - kredyt hipoteczny z mar?? 1,35%

Promocja - kredyt hipoteczny z mar?? 1,35%

Je?eli szukasz kredytu hipotecznego z pewno?ci? zwracasz uwag? na bankow? mar??, która jest przecie? g?ównym sk?adnikiem zaci?ganego zobowi?zania. Wp?ywa ona na realn? wysoko?? kredytu oraz na jego raty.  Jeden z banków, którego produkty mamy w swojej ofercie, oferuje teraz wyj?tkowo promocyjne warunki kredytu hipotecznego – z niespotykanie nisk? mar?? na poziomie 1,35%

Wi?cej informacji uzyskasz pod numerem telefonu 95 718 60 37 lub bezpo?rednio w placówce firmy na ulicy Reja 5/2 (ko?o starej policji) od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 17.00

Zapraszamy