Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Ubezpieczenie na ?ycie dla Ciebie i Twoich bliskich

Ubezpieczenie na ?ycie dla Ciebie i Twoich bliskich

Zacznij Nowy Rok odpowiedzialnie! Pomy?l o ubezpieczeniu na ?ycie dla siebie i swoich najbli?szych. Poni?ej przedstawiamy informacje na temat ubezpieczenia na ?ycie i zdrowie jednego z towarzystw ubezpieczeniowych, którego produkty posiadamy w swojej ofercie. Jest to naszym zdaniem jedna z najlepszych tego typu ofert na rynku ubezpiecze? zarówno pod k?tem ceny, jak i jako?ci oferowanych ?wiadcze? i wyp?aty odszkodowa?.

G?ówne zalety to:

  • Jedna polisa dla Ciebie lub ca?ej rodziny

  • Atrakcyjna wysoko?? sk?adki

  • Co roku wi?ksza suma ubezpieczenia – przy niezmiennej sk?adce

  • Bezp?atna pomoc assistance

  • Minimum formalno?ci


Przyk?adowe zdarzenia obj?te ubezpieczeniem:


Typ zdarzenia Wariant I Wariant II Wariant III
trwa?e inwalidztwo w wyniku nieszcz??liwego wypadku
20 000z? 40 000z? 80 000z?
?mier? w wyniku nieszcz??liwego wypadku 20 000z? 40 000z? 80 000z?
?mier? w wypadku komunikacyjnym 50 000z? 100 000z? 200 000z?
pobyt w szpitalu w wyniku nieszcz??liwego wypadku 10 000z? 10 000z? 20 000z?
operacja w wyniku nieszcz?sliwego wypadku 10 000z? 10 000z? 20 000z?
?mier? ma??onka 5 000z? 8 000z? 10 000z?
?mier? ubezpieczonego 5 000z? 8 000z? 10 000z?


W ramach ubezpieczenia Ty i Twoi najbli?si jeste?cie obj?ci Programem Assistance – bez dodatkowej op?aty!
Pomoc assistance zapewnia wsparcie w
trudnych sytuacjach, takich jak nieszcz??liwy wypadek, czy stan zagra?aj?cy zdrowiu lub ?yciu. Wystarczy, ?e zadzwonisz pod wskazany numer, a b?dziesz móg? zamówi? wizyt? lekarza lub rehabilitanta w domu. Co wi?cej, dostarczymy Ci tak?e leki przepisane przez lekarza, a nawet zapewnimy opiek? nad chorymi dzie?mi.

Mo?esz kupi? polis? dla siebie ju? od 25 z? miesi?cznie lub ubezpieczy? ca?? swoj? rodzin? od 53 z? miesi?cznie. Gwarantujemy niezmienno?? sk?adki przez ca?y okres ubezpieczenia.

 

Sam okre?lasz, który wariant ubezpieczenia jest dla Ciebie najlepszy.

Pakiet

Wariant I

Wariant II

Wariant III

pakiet dla Ciebie

25 z?

38 z?

75 z?

pakiet dla Ciebie i Twoich dzieci

38 z?

53 z?

92 z?

pakiet dla Ciebie i Twojego ma??onka

40 z?

61 z?

120 z?

pakiet dla ca?ej rodziny

53 z?

76 z?

137 z?

W ka?d? rocznic? podpisania umowy suma ubezpieczenia wzrasta o 10 %, a sk?adka pozostaje taka sama.

Po wi?cej szczegó?ów zadzwon do nas 95 718 60 37 lub po prostu odwied? nasz? placówk? od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 - 17.00 przy Placu Wolno?ci 5. Nasz doradca z przyjemno?ci? odpowie Ci na wszystkie pytania i wyja?ni wszelkie niejasno?ci - oczywi?cie to nic nie kosztuje. Po zapoznaniu si? z ofert? sam zdecudyjesz, czy jestes zainteresowany.


Oprócz ubezpiecze? na ?ycie i zdrowie w naszej ofercie znajdziesz tak?e ubezpieczenia OC i AC, podró?ne, mienia czy grupowe - nasz doradca pomo?e Ci wybra? odpowiedni produkt dla Ciebie. Wyja?ni Ci wszystkie niejasno?ci, pomo?e przy wype?nianiu stosownych dokumentów. Przypominamy, ?e nie pobieramy ?adnych prowizji - nasza oferta jest identyczna jak bezpo?rednio w placówce firmy, której produkty oferujemy!

Finea - doradztwo finansowe na najwy?szym poziomie.