Doradztwo finansowe na najwyĹĽszym poziomie

Start | Moje OC

Nie jeste? skazany na swoje OC!

Z racji du?ego zainteresowania nasz? promocj?, bezterminowo przed?u?amy akcj? - Nie jeste? skazany na swoje OC. Nie wa?ne kiedy ko?czy si? Twoje ubezpieczenie. Ju? teraz powiemy ci, czy warto, aby? ubezpieczy? swoje auto w innym towarzystwie i ile na tym zaoszcz?dzisz! Us?uga jest oczywi?cie bezp?atna.

Akcja – Nie jeste? skazany na swoje OC – ma na celu nie tylko podnie?? ?wiadomo?? konsumenta co do jego mo?liwo?ci wyboru spo?ród ró?nych ofert, ale przede wszystkim pokaza?, ?e warto czasem zmieni? swoje stare przyzwyczajenia.

 

 

 

Ka?dy, kto chcia?by sprawdzi?, czy jego OC mo?e by? ta?sze, powinien po prostu odwiedzi? nasz? s?ubick? placówk? na ulicy Reja 5 (obok starej Policji) od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach 9.00 – 17.00 Wa?ne, aby mie? przy sobie dowód rejestracyjny pojazdu oraz aktualn? polis? ubezpieczeniow? z informacj? o wysoko?ci posiadanych zni?ek. Nasz doradca wyszuka najlepsz? dla Pa?stwa ofert? spo?ród wszystkich dost?pnych w Polsce ubezpieczycieli i w informacji zwrotnej podpowie, czy warto przenie?? ubezpieczenie do innej firmy i ile b?dzie mo?na na tym zaoszcz?dzi?.

Mo?na tak?e po prostu zadzwoni? pod s?ubicki numer 95 718 60 37 i poda? potrzebne dane telefonicznie.

Warto znale?? chwil? czasu i skorzysta?, bo mo?e okaza? si? to niezwykle op?acalne.


Nie masz czasu nas odwiedzi? ? Skorzystaj tak?e z naszego formularza - wype?nij go, a my zajmiemy si? reszt? - KLIKNIJ TUTAJ