Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Aktualno?ci | Kredyty dla pracuj?cych za granic?

Kredyty dla pracuj?cych za granic?


Je?li pracujesz poza granicami naszego kraju wiesz,
jak trudno jest dosta? kredyt w polskich bankach.

Wi?kszo?? z nich bardzo niech?tnie po?ycza pieni?dze
osobom posiadaj?cym zagraniczne umowy o prac?.

Nasi doradcy nie tylko wska?? Ci w jakim banku
dostaniesz kredyt, ale tak?e porównaj? dla Ciebie
wiele ofert, wska?? najlepsze rozwi?zania
i pomog? w formalno?ciach.

Odwied? nas w placówce firmy przy ulicy Reja 5
lub zadzwo? - 95 718 60 37.

Mo?esz skontaktowa? si? z nami tak?e za pomoc? komunikatorów - po prostu kliknij w ikonk? poni?ej.

         Tryb SkypeMe™!

Zobacz tak?e - Programy oszcz?dzania na przysz?o?? dla osób pracuj?cych za granic? - wykorzystaj czas dobrych, zagranicznych zarobków i ju? teraz pomy?l o swojej przysz?o?ci. Zacznij oszcz?dza? na wysokim procencie na przysz?o?? swoj? i swojej rodziny.

Sprawd? swoj? zdolno?? kredytow?.
Skorzystaj z naszego formularza i dowiedz si?,
na jak? kwote kredytu mo?esz liczy?.
Kliknij tutaj