Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Oszcz?dzanie

Plan regularnego inwestowaniaJe?li czujesz si? odpowiedzialny za przysz?o?? finansow? swoich najbli?szych, zacznij oszcz?dza? ju? dzisiaj.
Plan regularnego inwestowania ING Best Invest pozwoli Ci osi?gn?? wy?sz? emerytur?, zapewni przysz?o?? finansow? Twoim dzieciom, pozwoli na od?o?enie poka?nej sumy na spe?nianie przysz?ych marze?. Odk?adaj?c regularnie niewielkie kwoty zyskasz pewno?? i finansowy spokój.

Zadzwo? do nas 95 718 60 37 albo odwied? nasz? placówk? przy ulicy Reja 5 i zapytaj naszego doradce o szczegó?y. Po?wi?? nam 10 minut swojego czasu, gwarantujemy ?e nie b?dzie to czas stracony.


Wi?cej informacji o Planie regularnego oszcz?dzania Best Invest na stronach ING - klinij tutaj


Dla osób pracuj?cych za granic?
Wykorzystaj czas, kiedy dobrze zarabiasz i przeznacz ma?? cz??? swojej zagranicznej pensji na oszcz?dzanie w kraju. Proponowany przez nas Plan Oszcz?dzania Best Invest zapewnia wysoki zwrot z inwestycji, na poziomie oko?o 10% w skali roku. Minimalna sk?adka miesi?czna to tylko 200z? - czyli oko?o 50 Euro czy funtów. Dodatkowym atutem naszej oferty jest fakt, ?e w przypadku powa?nej choroby lub ?mierci - wskazany przez Ciebie wcze?niej osoba otrzyma ca?? kwot?, któr? uda?o Ci si? uzbiera?.

Mo?esz skontaktowa? si? z nami za pomoc? komunikatorów - po prostu kliknij w ikonk? poni?ej i zapytaj o szczegó?y oferty.

         Tryb SkypeMe™!