Doradztwo finansowe na najwyĆŒszym poziomie

Start | Kredyty | Kredyty hipoteczne

Kredyty hipoteczne


Je?eli szukasz dobrego kredytu na zakup nieruchomo?ci, pozwól nam by? Twoim prywatnym doradc? w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zdajemy sobie spraw?, ?e decyzja o zaci?gni?ciu kredytu hipotecznego nie jest ?atwa. Dzi?ki naszej szerokiej ofercie pomo?emy Ci znale?? najlepsze rozwi?zanie. Bezp?atnie porównamy dla Ciebie oferty wielu banków i wspólnie wybierzemy rozwi?zania, z których b?dziesz zadowolony. Pomo?emy Ci tak?e w za?atwianiu wszelkich foirmalno?ci zwi?zanych z kredytem.

W naszej ofercie znajd? Pa?stwo ponad 30 banków - wi?kszo?? z nich nie ma swojej placówki w S?ubicach. Nasza oferta jest taka sama, jak bezpo?rednio w placówce danego banku - dlatego nie warto traci? czasu, biega? od banku do banku, je?dzi? do du?ych miast w poszukiwaniu najlepszej oferty. U nas znajd? Pa?stwo wszystko w jednym miejscu, bez nerwów, stresu i straty czasu.


Je?eli natomiast potrzebujesz gotówki na dowolny cel, na korzystnym, niskim oprocentowaniu - skorzystaj z naszej po?yczki hipotecznej.

Po?yczka hipoteczna nie jest uzale?niona od Twoich dochodów - a od warto?ci nieruchomo?ci b?d?cej zabezpieczeniem po?yczki. Zalet? tego rozwi?zania jest bardzo niskie oprocentowanie oraz d?ugi okres kredytowania.

Nasz pracownik bezp?atnie pomo?e Ci w doborze najlepszego rozwi?zania na rynku.

Dowiedz si? wi?cej - zadzwo? do nas pod numer (95) 718 60 37 lub 695 398 576 b?d? po prostu odwied? nasz? placówk? na ulicy Reja 5 (ko?o starej policji) - nasz pracownik odpowie Ci na wszystkie pytania.
Je?eli jeste? spoza S?ubic lub z jakiego? powodu nie jeste? w stanie odwiedzi? nas osobi?cie - ?aden problem. Umów sie po prostu telefonicznie z naszym doradc? na spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.